Hotărârile Autorității Deliberative (2020)


  16/12/2020 40. desemnarea reprezentantului Consiliului local Craciunelu de Jos in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Craciunelu de Jos

  16/12/2020 39. Rectificarea bugetului local al comunei Craciunelu de Jos pe anul 2020

  16/12/2020 38. aprobarea executiei bugetului local al comunei Craciunelu de Jos pentru trimestrul IV 2020

  11/11/2020 37. Alegerea viceprimarului comunei Craciunelu de Jos

  11/11/2020 36. Aprobarea componentei comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului secret in situatii expres prevazute de legislatia in vigoare

  11/11/2020 35. Aprobarea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Craciunelu de Jos

  11/11/2020 34. Alegerea d-lui Rosa Ioan presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni

  16/10/2020 28. Rectificarea bugetului local al comunei Craciunelu de Jos pe anul 2020

  14/10/2020 33. Modificarea anexei la HCL nr.25/ 28.07.2020

  14/10/2020 32. Rectificarea bugetului local pe anul 2020

  14/10/2020 31. Aprobarea executiei bugetului local al comunei Craciunelu de Jos pe trimestrul III 2020

  14/10/2020 30. Alegerea presedintelui de sedinta

  16/09/2020 29. Inregistrarea in domeniul public al comunei Craciunelu de Jos si concesionarea catre operatorul regional SC APA CTTA Alba pe durata de delegare a gestiunii, a bunurilor rezultate din investia “ Achizitie si montat contoare ( 2019) , comuna Craciunelu de Jos, judetul Alba .

  16/09/2020 27. Modificarea structurii organizatorice a Aparatului de specialitate al primarului comunei Craciunelu de Jos, judetul Alba

  31/08/2020 26. aprobarea Nomemclatorului stradal al comunei Craciunelu de Jos, judetul Alba

  28/07/2020 25. Inscrierea strazilor de pe raza administrativa a localitatii Craciunelu de Jos in evidentele de publicitate imobiliara, in proprietatea UAT comuna Craciunelu de Jos- domeniul public

  28/07/2020 24. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

  28/07/2020 23. Aprobarea executiei bugetului local al comunei Craciunelu de Jos pentru trimestrul II 2020

  10/07/2020 22. Aprobare DALI si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie "Reabilitarea si modernizarea iluminatului public in comuna Craciunelu de Jos, sat Craciunelu de Jos, judetul Alba

  10/07/2020 21. Alegerea d-lui consilier Barbulet Ioan presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni

  29/06/2020 20. Aprobarea alocarii prin transfer a unor sume, reprezentand sprijin financiari n anul 2020, unitatilor de cult de pe raza comunei Craciunelu de Jos

  29/06/2020 19. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Craciunelu de Jos

  29/06/2020 18. Alegerea presedintelui de sedinta

  20/05/2020 17. tinerea evidentei registrului agricol la nivelul comunei Craciunelu de Jos, exclusiv in format electronic, incepand cu anul 2020

  20/05/2020 16. rectificarea bugetului local pe anul 2020

  20/05/2020 15. aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2019

  20/05/2020 14. Indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale , pentru anul 2021, cu indicele reprezentand rata inflatiei

  28/04/2020 13. aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localitatilor judetului Alba

  28/04/2020 12. aprobarea executiei bugetului local al comunei Craciunelu de Jos pe trimestrul I 2020

  28/04/2020 11. Alegerea presedintelui de sedinta

  20/02/2020 10. Aprobare inchiriere spatiu cu destinatia cabinet de medicina dentara

  20/02/2020 9. Aprobarea impozitului pe mijloacele de transport hibride pe anul 2020

  20/02/2020 8. Aprobarea bugetului local pe anul 2020

  28/01/2020 7. Neasumarea de catre UAT Craciunelu de jos a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor si serviciilor aferente Programului pentru scoli al Romaniei

  28/01/2020 6. Aprobare incheiere contract prestari servicii salubrizare

  28/01/2020 5. Modificare HCL nr.7/ 28 ianuarie 2019, aprobare salarii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Craciunelu de Jos

  28/01/2020 4. Aprobare retea scolara 2020-2021

  08/01/2020 3. Aprobare utilizare excedent

  08/01/2020 2. Aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare

  08/01/2020 1. Alegerea presedintelui de sedinta