Hotărârile Autorității Deliberative (2021)


Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
26/05/2021 21 aprobarea realizarii investitiei " Construire rigole betonate, retea de colectare si evacuare ape pluviale in localitatea Craciunelu de Jos, judetul Alba normativ
26/05/2021 20 aprobarea documentatiei de aplipire a doua imobile curti- constructii aflate in proprietatea publica a comunei Craciunelu de Jos normativ
26/05/2021 19 aprobarea contului anual de executie a bugetului comunei Craciunelu de Jos pe anul 2021 normativ
26/05/2021 18 Alegerea presedintelui de sedinta individual
21/04/2021 17 Aprobarea investiei "Relocare utilitati pod peste Tarnava " normativ
21/04/2021 16 Actualizarea indicatorilor tehnico- economici pentru investitia in curs " Construire pod in comuna Craciunelu de Jos " normativ
21/04/2021 15 Aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil curti- constructii aflat in proprietatea publica a comunei Craciunelu de Jos normativ
21/04/2021 14 Stabilirea cuantumului si numarului de burse acordare elevilor de la Scoala gimnaziala Craciunelu de Jos in anul scolar 2020-2021 normativ
21/04/2021 13 Aprobarea bugetului local al comunei Craciunelu de Jos pe anul 2021 normativ
21/04/2021 12 Aprobarea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Craciunelu de Jos in anul 2022, prin ajustarea acestora cu rata inflatiei de 2,6 % normativ
21/04/2021 11 Revocare HCL nr.7 din 23.02.2021 normativ
22/03/2021 10 Completarea Comisiei de specialitate pentru activitati economico- finamciare... din cadrul Consiliului Local Craciunelu de Jos
23/02/2021 9 aprobarea retelei scolare din comuna Craciunelu de Jos pentru anul scolar 2021-2022
23/02/2021 7 infiintarea si amenajarea a doua puncte de colectare separata temporara a deseurilor voluminoase si a deseurilor provenite din constructii in comuna Craciunelu de Jos
23/02/2021 6 aprobarea "Programului de masuri ce vizeaza imunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a comunei Craciunelu de Jos pe anul 2021
23/02/2021 5 Incetarea de drept a mandatatului de consilier local al dlui Rosa ioan, inainte de expirarea duratei normale a mandatului
23/02/2021 4 alegerea presedintelui de sedinta
07/01/2021 3 aprobarea utilizarii unor sume din exedentul anilor precedenti pentru acoperirea temporara a unor goluri de casa in sectiunea de functionare a bugetului local
07/01/2021 2 aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020 din excedentul anilor precedenti
07/01/2021 1 validarea majorarilor introduse in bugetul local pe anul 2020 prin Dispozitia nr.282/ 2020 emisa de Primarul comunei Craciunelu de Jos