Hotărârile Autorității Deliberative (2020)


  20/05/2020 Nr. Înrg. - 17, Denumire - tinerea evidentei registrului agricol la nivelul comunei Craciunelu de Jos, exclusiv in format electronic, incepand cu anul 2020

  20/05/2020 Nr. Înrg. - 16, Denumire - rectificarea bugetului local pe anul 2020

  20/05/2020 Nr. Înrg. - 15, Denumire - aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2019

  20/05/2020 Nr. Înrg. - 14, Denumire - Indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale , pentru anul 2021, cu indicele reprezentand rata inflatiei

  28/04/2020 Nr. Înrg. - 13, Denumire - aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localitatilor judetului Alba

  28/04/2020 Nr. Înrg. - 12, Denumire - aprobarea executiei bugetului local al comunei Craciunelu de Jos pe trimestrul I 2020

  28/04/2020 Nr. Înrg. - 11, Denumire - Alegerea presedintelui de sedinta

  20/02/2020 Nr. Înrg. - 10, Denumire - Aprobare inchiriere spatiu cu destinatia cabinet de medicina dentara

  20/02/2020 Nr. Înrg. - 9, Denumire - Aprobarea impozitului pe mijloacele de transport hibride pe anul 2020

  20/02/2020 Nr. Înrg. - 8, Denumire - Aprobarea bugetului local pe anul 2020

  28/01/2020 Nr. Înrg. - 7, Denumire - Neasumarea de catre UAT Craciunelu de jos a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor si serviciilor aferente Programului pentru scoli al Romaniei

  28/01/2020 Nr. Înrg. - 6, Denumire - Aprobare incheiere contract prestari servicii salubrizare

  28/01/2020 Nr. Înrg. - 5, Denumire - Modificare HCL nr.7/ 28 ianuarie 2019, aprobare salarii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Craciunelu de Jos

  28/01/2020 Nr. Înrg. - 4, Denumire - Aprobare retea scolara 2020-2021

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 3, Denumire - Aprobare utilizare excedent

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 2, Denumire - Aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare

  08/01/2020 Nr. Înrg. - 1, Denumire - Alegerea presedintelui de sedinta