Hotărârile Autorității Deliberative (2021)


Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
23/02/2021 9 aprobarea retelei scolare din comuna Craciunelu de Jos pentru anul scolar 2021-2022
23/02/2021 7 infiintarea si amenajarea a doua puncte de colectare separata temporara a deseurilor voluminoase si a deseurilor provenite din constructii in comuna Craciunelu de Jos
23/02/2021 6 aprobarea "Programului de masuri ce vizeaza imunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a comunei Craciunelu de Jos pe anul 2021
23/02/2021 5 Incetarea de drept a mandatatului de consilier local al dlui Rosa ioan, inainte de expirarea duratei normale a mandatului
23/02/2021 4 alegerea presedintelui de sedinta
07/01/2021 3 aprobarea utilizarii unor sume din exedentul anilor precedenti pentru acoperirea temporara a unor goluri de casa in sectiunea de functionare a bugetului local
07/01/2021 2 aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020 din excedentul anilor precedenti
07/01/2021 1 validarea majorarilor introduse in bugetul local pe anul 2020 prin Dispozitia nr.282/ 2020 emisa de Primarul comunei Craciunelu de Jos
16/12/2020 40 desemnarea reprezentantului Consiliului local Craciunelu de Jos in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Craciunelu de Jos
16/12/2020 39 Rectificarea bugetului local al comunei Craciunelu de Jos pe anul 2020
16/12/2020 38 aprobarea executiei bugetului local al comunei Craciunelu de Jos pentru trimestrul IV 2020
11/11/2020 37 Alegerea viceprimarului comunei Craciunelu de Jos
11/11/2020 36 Aprobarea componentei comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului secret in situatii expres prevazute de legislatia in vigoare
11/11/2020 35 Aprobarea Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Craciunelu de Jos
11/11/2020 34 Alegerea d-lui Rosa Ioan presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni
16/10/2020 28 Rectificarea bugetului local al comunei Craciunelu de Jos pe anul 2020
14/10/2020 33 Modificarea anexei la HCL nr.25/ 28.07.2020
14/10/2020 32 Rectificarea bugetului local pe anul 2020
14/10/2020 31 Aprobarea executiei bugetului local al comunei Craciunelu de Jos pe trimestrul III 2020
14/10/2020 30 Alegerea presedintelui de sedinta
16/09/2020 29 Inregistrarea in domeniul public al comunei Craciunelu de Jos si concesionarea catre operatorul regional SC APA CTTA Alba pe durata de delegare a gestiunii, a bunurilor rezultate din investia “ Achizitie si montat contoare ( 2019) , comuna Craciunelu de Jos, judetul Alba .
16/09/2020 27 Modificarea structurii organizatorice a Aparatului de specialitate al primarului comunei Craciunelu de Jos, judetul Alba
31/08/2020 26 aprobarea Nomemclatorului stradal al comunei Craciunelu de Jos, judetul Alba
28/07/2020 25 Inscrierea strazilor de pe raza administrativa a localitatii Craciunelu de Jos in evidentele de publicitate imobiliara, in proprietatea UAT comuna Craciunelu de Jos- domeniul public
28/07/2020 24 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
28/07/2020 23 Aprobarea executiei bugetului local al comunei Craciunelu de Jos pentru trimestrul II 2020
10/07/2020 22 Aprobare DALI si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie "Reabilitarea si modernizarea iluminatului public in comuna Craciunelu de Jos, sat Craciunelu de Jos, judetul Alba
10/07/2020 21 Alegerea d-lui consilier Barbulet Ioan presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni
29/06/2020 20 Aprobarea alocarii prin transfer a unor sume, reprezentand sprijin financiari n anul 2020, unitatilor de cult de pe raza comunei Craciunelu de Jos
29/06/2020 19 Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Craciunelu de Jos
29/06/2020 18 Alegerea presedintelui de sedinta
20/05/2020 17 tinerea evidentei registrului agricol la nivelul comunei Craciunelu de Jos, exclusiv in format electronic, incepand cu anul 2020
20/05/2020 16 rectificarea bugetului local pe anul 2020
20/05/2020 15 aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2019
20/05/2020 14 Indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale , pentru anul 2021, cu indicele reprezentand rata inflatiei
28/04/2020 13 aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localitatilor judetului Alba
28/04/2020 12 aprobarea executiei bugetului local al comunei Craciunelu de Jos pe trimestrul I 2020
28/04/2020 11 Alegerea presedintelui de sedinta
20/02/2020 10 Aprobare inchiriere spatiu cu destinatia cabinet de medicina dentara
20/02/2020 9 Aprobarea impozitului pe mijloacele de transport hibride pe anul 2020
20/02/2020 8 Aprobarea bugetului local pe anul 2020
28/01/2020 7 Neasumarea de catre UAT Craciunelu de jos a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor si serviciilor aferente Programului pentru scoli al Romaniei
28/01/2020 6 Aprobare incheiere contract prestari servicii salubrizare
28/01/2020 5 Modificare HCL nr.7/ 28 ianuarie 2019, aprobare salarii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Craciunelu de Jos
28/01/2020 4 Aprobare retea scolara 2020-2021
08/01/2020 3 Aprobare utilizare excedent
08/01/2020 2 Aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare
08/01/2020 1 Alegerea presedintelui de sedinta