Dispozițiile Autorității Executive (2021)


  10/04/2021 142. Acordare ajutor incalzire Oarga Maria

  01/02/2021 17. Recuperarea unor sume incasate cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei , titular Tompi Simina

  17/11/2020 204. Acordare drepturi asistenta sociala Dani Sorina

  17/11/2020 203. Acordare drepturi de asistenta sociala Dondos Anica Cosmina

  17/11/2020 202. Modificare componenta familie si venituri fara afectarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Muntean Ioan

  17/11/2020 201. Incetarea si recuperarea unor drepturi de asistenta sociala Muresan Florin

  13/11/2020 200. Acordare drepturi asistenta sociala Baba Ana

  13/11/2020 199. Acordare ajutor incalzire Razaila Nicolae

  10/11/2020 198. Acordare tichete educationale gradinita Mailat Marius

  10/11/2020 197. Acordare tichete educationale gradinita Mailat Ioana

  10/11/2020 196. Acordare tichete educationale gradinita Covaci Aron

  10/11/2020 194. Acordare tichete educationale gradinita Cosercar Zina

  06/11/2020 193. aprobarea desfasurarii procedurii privind activitatea de inspectie fiscala

  05/11/2020 192. Convocarea Consiliului Local Craciunelu de Jos in sedinta ordinara

  02/11/2020 191. Aprobare indemnizatie lunara pentru persoana cu handicap

  02/11/2020 190. Delegarea atributiilor de stare civila

  29/10/2020 107. Incetarea , de drept , a contractui individual de munca pentru dl Lunca Nicolae

  27/10/2020 180. Stabilire locuri pentru afisajul electoral

  26/10/2020 179. Incetare ajutor social Orban Vasile

  26/10/2020 178. Incetare ajutor social Kun Arpad

  26/10/2020 177. Incetare ajutor social Coman Saftica Marioara

  16/10/2020 176. Acordare ajutor incalzire Tompi Valean

  16/10/2020 175. Acordare ajutor incalzire Antal Raul Alexandru

  16/10/2020 174. Acordare ajutor incalzire Mailat Marius Cosmin

  16/10/2020 173. Acordare ajutor incalzire Razaila Ioan

  16/10/2020 172. Acordare ajutor incalzire Iancu Nicolae Grigore

  16/10/2020 171. Acordare ajutor incalzire Razaila Maria

  16/10/2020 170. Acordare ajutor incalzire Nemulescu Ilie Cristian

  16/10/2020 169. Acordare ajutor incalzire Orban Florin

  16/10/2020 168. Acordare ajutor incalzire Orban Vasile Sergiu

  16/10/2020 167. Acordare ajutor incalzire Mailat Veronica

  16/10/2020 166. Acordare ajutor incalzire Mailat Vasile

  16/10/2020 165. Acordare ajutor incalzire Razaila Bazil

  16/10/2020 164. Acordare ajutor incalzire Mailat Gheorghe Alexandru

  16/10/2020 163. Acordare ajutor incalzire Rat Ioan

  16/10/2020 162. Acordare ajutor incalzire Tompi Eugen Petru

  16/10/2020 161. Acordare ajutor incalzire Tompi Ana

  16/10/2020 160. Acordare ajutor incalzire Orban Gheorghe

  16/10/2020 159. Acordare ajutor incalzire Orban Sorin

  16/10/2020 158. Acordare ajutor incalzire Covaci Gheorghe

  16/10/2020 157. Acordare ajutor incalzire Razaila Eugenia

  16/10/2020 156. Acordare ajutor incalzire Orban Maria

  16/10/2020 155. Acordare ajutor incalzire Antal Eugen

  16/10/2020 154. Acordare ajutor incalzire Rat Ioana

  16/10/2020 153. Acordare ajutor incalzire Mailat Marius Cosmin

  16/10/2020 152. Acordare ajutor incalzire Moldovan Ramona Catalina

  16/10/2020 151. Acordare ajutor incalzire Mailat Vadi Alin

  16/10/2020 149. Acordare ajutor incalzire Coservar Viorica

  16/10/2020 148. Acordare ajutor incalzire Vestemean Ioan

  16/10/2020 147. Acordare ajutor incalzire Tompi Alexandra Susana

  16/10/2020 146. Acordare ajutor incalzire Radu Ioan

  16/10/2020 145. Acordare ajutor incalzire Tamas Irina

  16/10/2020 140. Acordare ajutor de incalzire Tompi Severino

  16/10/2020 128. Acordare ajutor de incalzire Covaci Vandana

  16/10/2020 127. Acordare ajutor de incalzire Stoica Cristian

  16/10/2020 126. Acordare ajutor incalzire Muntean Gheorghe

  16/10/2020 125. Acordare ajutor incalzire Tompi Marcel

  16/10/2020 123. Acordare ajutor incalzire Stolz Martin

  16/10/2020 122. Acordare ajutor incalzire Ratiu Ghenghi

  16/10/2020 121. Acordare ajutor incalzire Tamas Liviu

  16/10/2020 120. Acordare ajutor incalzire Rat Vistian

  13/10/2020 119. Convocarea Consiliului Local al comunei Craciunelu de Jos in sedinta extraordinara

  13/10/2020 118. Numirea prin transfer in interesul serviciului a dnei Zoldi Rodica Valentina in functia publica de inspector superior in Aparatul de specialitate al primarului comunei Craciunelu de Jos, compartiment asistenta sociala

  13/10/2020 117. Acordare ajutor de urgenta

  11/10/2020 195. Acordare tichete educationale gradinita Cernea Ioan Petru

  02/10/2020 116. Acordare ajutor social Orban Vasile

  02/10/2020 115. Acordare ajutor social - Tompi Valean

  02/10/2020 114. Acordare ajutor social Comanici Roxana

  02/10/2020 113. Acordare ajutor social- Comanici Nicolae

  02/10/2020 112. Incetare ajutor social - Boitor Daniel

  02/10/2020 110. Incetare alocatie pentru sustinerea familiei -Moldovan Ioan

  02/10/2020 109. Incetare alocatie pentru sustinerea familiei - Moldovan Maria Victoria

  02/10/2020 108. Acordare alocatie sustinerea familiei - Cernea Ioan Petru

  24/09/2020 106. Revocarea Dispozitiei nr.95/01.09.2020, privind acordarea ajutorului social pentru Orban Vasile

  16/09/2020 104. Nominalizare personal tehnic pe langa birourile sectiilor de votare

  10/09/2020 103. Convocarea Consiliului Local Craciunelu de Jos in sedinta ordinara pentru 16.09.2020

  07/09/2020 79. Convocare Consiliul Local Craciunelu de Jos in sedinta extraordinara

  01/09/2020 102. Incetarea, de drept, a raporturilor de serviciu pentru dl Comsa Vasile, referent de specialitate, compartimentul asistenta sociala

  01/09/2020 101. Acordare alocatie pentru sustinerea familiei Tompi Adriana Larisa

  01/09/2020 100. Acordare alocatie pentru sustinerea familiei Padurean Rodica Claudia

  01/09/2020 99. Incetare alocatie pentru sustinerea familiei Nicoara Cristina Nina

  01/09/2020 98. Modificare beneficii sociale Mailat Gheorghe Gelu

  01/09/2020 97. Modificare beneficii asistenta sociala Muntean Gheorghe

  01/09/2020 96. Aprobare ajutor social Antal Raul Alexandru

  01/09/2020 95. Acordare ajutor social Orban Vasile

  01/09/2020 94. Acordare drepturi asistenta sociala Busuioc Nicolae

  01/09/2020 93. Acordare ajutor social Mailat Marius Cosmin

  27/08/2020 92. Convocare sedinta ordinara Consiliul Local Craciunelu de Jos

  21/08/2020 91. Stabilire locuri afisaj electoral

  17/08/2020 90. Acordare indemnizatie lunara persoana cu handicap

  12/08/2020 89. Completare Dispozitia nr.88/2020 - informatician personal tehnic auxiliar BEC 28 Craciunel;u de Jos

  07/08/2020 88. Desemnare personal tehnic auxiliar Circumscriptia nr.28 Craciunelu de Jos

  04/08/2020 88. Acordare alocatie pentru sustinerea familiei Covaci Gheorghe

  04/08/2020 86. Acordare alocatie pentru sustinerea familiei Fintina Anuta

  04/08/2020 85. Incetare ajutor social Mut Claudiu Visarion

  04/08/2020 84. Acordare drepturi asistenta sociala Razaila Ioan

  04/08/2020 83. acordare drepturi asistenta sociala Iancu Nicolae Grigore

  04/08/2020 82. acordare drepturi asistenta sociala Razaila Maria

  03/08/2020 81. Stabilirea modalitatii de identificare si veridicare a destinatarilor finali in cadrul S.N.S. P. V. P. A.

  03/07/2020 78. Acordare alocatie pentru sustinerea familiei Antal Raul

  03/07/2020 77. Incetare venit minim garantat Dani Marin

  03/07/2020 76. Modificare venit minim garantat Tompi Gheorghe

  03/07/2020 75. Modificare drepturi venit minim garantat Antal Felicia

  03/07/2020 74. Acordare drepturi asistenta sociala Nemulescu Ilie

  26/06/2020 73. Desemnarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal

  23/06/2020 72. Convocare Consiliul local al comunei Craciunelu de Jos in sedinta ordinara

  23/06/2020 71. Constituirea Comisiei comunale pentru recensmantul populatiei si locuintelor 2021

  22/06/2020 70. Acordare stimulent de risc asistent medical comunitar

  16/06/2020 69. Rectificare act de deces nr.9 / 2017

  09/06/2020 68. Nominalizare repezentanti in grupul de lucru judetean pentru derularea POAD

  03/06/2020 51. Recuperarea unor sume incasate cu titul de alocatie pentru sustinerea familiei, titular Oniga Gabriela

  02/06/2020 67. Incetare si recuperare sume acordate cu titlul ajuror social, beneficiar Tompi Olivia

  02/06/2020 66. Acordarea unor drepturi de sistenta sociala , titular Pal Alexandra Denisa

  02/06/2020 65. Modificare cuantum ajutor social, titular Tompi Ioan

  02/06/2020 64. Incetare ajutor social, titular Tompi Virgil

  27/05/2020 63. Rectificarea actului de casatorie nr.5 din 16.07.2018, ex.II

  27/05/2020 62. Rectificarea actului de deces nr. 7 din 14.08.2018 , ex.II

  18/05/2020 61. Stabilirea masurilor necesare pentru prevenirea raspandirii coronaviruslui SARS Cov-2 pe perioada starii de alerta si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca

  14/05/2020 60. Convocare consiliul local in sedinta ordinara

  22/04/2020 59. Convocare consiliul local in sedinta ordinara

  07/04/2020 58. Consituire comisia de evaluare oferte depuse in cadrul procedurii de achizitie avand ca obiect " Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul de cadastru si carte funciara in comuna Craciunelu de Jos "

  30/03/2020 57. Implementare masurilor necesare sistemului de transmitere prin posta electronica a cererilor si documenteor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenta sociala la nivelul comunei Craciunelu de Jos

  25/03/2020 56. Acordarea unui ajutor de inmormantare pentru beneficiarul de ajutor social Orban Marinel

  18/03/2020 55. Suspendarea activitatii de audiente, relatii cu publicul si registratura generala

  06/03/2020 54. Recuperarea unor sume incasate cu titul de alocatie pentru sustinerea familiei, titular Razaila Anda Camelia

  06/03/2020 53. Recuperarea unor sume incasate cu titul de alocatie pentru sustinerea familiei, titular Tompi Dana Maria

  06/03/2020 52. Recuperarea unor sume incasate cu titul de alocatie pentru sustinerea familiei, titular Tompi Rares Ionica

  06/03/2020 50. Recuperare sume incasate cu titlul alocatie pentru sustinrea familiei, titular Tompi Marius

  06/03/2020 49. Recuperare sume acordare cu titlul alocatie pentru sustinerea familiei Cisteian Vasile

  06/03/2020 48. recuperare sume incasate cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, titular Muresan Elisabeta

  06/03/2020 47. Recuperare sume incasate cu titlul de alocatie pentu sustirea familiei, titular Muresan Nicolae

  03/03/2020 46. Incetare alocatie pentu sustinerea familiei, titular Tompi Nicolae

  03/03/2020 45. Incetare alocatie pentru sustinerea familiei, titular Coman Cristina Nina

  03/03/2020 44. Incetare alocatie pentru sustinerea familiei , titular Tompi Dana Maria

  03/03/2020 43. Incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, titular Tompi Rares Ionica

  03/03/2020 42. Schimbarea titularului si modificarea cuantumului ajutorului social, titular Orban Maria

  03/03/2020 41. Acordarea unor drepturi de asistenta sociala, titular Orban Florin

  03/03/2020 40. Acordare drepturi asistenta sociala , titular Mailat Gheorghe Onorius

  03/03/2020 39. Incetarea si recuperarea unor drepturi de asistenta sociala, titular Stoica Nicolae

  03/03/2020 38. Modificarea unor beneficii sociale acordate dlui Mailat Paul Gelu

  03/03/2020 37. Acoradre alocatie pentru sustinerea familiei , titular Tompi Marcel Nicolae

  03/03/2020 36. Constituirea Comisiei comunale Craciunelu de jos pentru recensamantul general agricol

  26/02/2020 35. Acordarea unui spor pentru conditii deosebite dnei Marginean Octavia Angela , asistent medical comunitar

  26/02/2020 34. Aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2020

  25/02/2020 33. Modificare cuantum alocatie pentru sustinerea familiei, titular Comanici Nicolae

  25/02/2020 32. Modificare cuantum alocatie pentru sustinerea familiei, titular Tompi Ana

  25/02/2020 31. Modificare cuantum alocatie pentru sustinerea familiei, titular Dani Marius

  25/02/2020 30. Modificare cuantum alocatie pentu sustinerea familiei , titular Nicoara Cristina Maria

  18/02/2020 29. Recuperare sume acordate cu titul de ajutor social Rat Silvia

  18/02/2020 28. recuperare sume acordate cu titul de ajutor social Tompi Gheorghe

  14/02/2020 27. Convocare consilul local in sedinta ordinara

  10/02/2020 111. Incetare alocatie pentru sustinerea familiei - Cinci Alexandra

  04/02/2020 26. Incetare si recuperare beneficii sociale mailat marius Cosmin

  04/02/2020 25. Incetare si recuperare beneficii sociale Iancu Nicolae Grigore

  04/02/2020 24. Acordare alocatie pentru sustinerea familiei Muresan Gheorghe

  04/02/2020 23. Acordare drepturi asistenta sociala Orban Vasile Sergiu

  04/02/2020 22. Acordare drepturi asistenta sociala Mailat Veronica

  04/02/2020 21. Modificare beneficii sociale Covaci Aron Bogdan

  30/01/2020 20. Stabilirea drepturilor de natura salariala pentru dna Mija Norica Angelica, incepand cu data de 1 ianuarie 2020

  30/01/2020 19. Stabilirea drepturilor de natura salariala pentru dl Lunca Nicolae, incepand cu data de 1 ianuarie 2020

  22/01/2020 18. Convocare consiiul local in sedinta ordinara

  14/01/2020 16. recuperarea unor sume incasate cu titlul alocatie pentru sustinerea familiei, titular Gamulea Aniela

  13/01/2020 15. Modificarea Dispozitiei nr.90/18.07.2019, privind recuperarea unor sume incasate necuvenit cu titul de ajutor social, titular Mailat Vadi Alin

  13/01/2020 14. Modificarea Dispozitiei nr.89/ 18.07.2019, privind recuperarea unor sume incasate necuvenit cu titlul de ajutor social, titular Bogdan Claudiu Ionut

  13/01/2020 13. Modificarea Dispozitiei nr.88/18.07.2020 , privid recuperarea unor sume incasate necuvenit cu titlul de ajutor social, titular Tompi Marius

  13/01/2020 12. Modificarea Dispozitiei nr.87/ 18.07.2019, privind recuperarea unor sume incasate necuvenit cu titlul de ajutor social, titular Covaci Gheorghe

  13/01/2020 11. Modificarea Dispozitiei nr. 86/ 18.07.2019, privind recuperarea unor sume incasate necuvenit cu titlul de ajutor social, titular Mailat Aleodor Daniel

  13/01/2020 10. Modificarea Dispozitiei nr.85/18.07.2019, privind recuperaraea unor sume incasate cu titlul de ajutor social, titular Tompi Gheorghe

  13/01/2020 9. Modificarea Dispozitiei nr.84/ 18.07.2019, privind recuperarea unor sume incasate necuvenit cu titlul de ajutor social , titular Mailat Eugen

  13/01/2020 8. Stabilire drepturi de natura salariala pentru dna Marginean Octavia Angela, incepand cu data de 1 ianuarie 2020

  13/01/2020 7. Stabilire drepturi de natura salariala pentru dna Marculet Felicia, incepand cu data de 1 ianuarie 2020

  13/01/2020 6. Stabilirea indemnizatiei lunare pentru primarului comunei Craciunelu de jos, incepand cu data de 1 ianuarie 2020

  13/01/2020 5. Stabilirea indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Craciunelu de Jos , incepand cu data de 1 ianuarie 2020

  13/01/2020 4. stabilirea, incepand cu 1 ianuarie 2020, a drepturilor de natura salariala pentru dna Todoran Dorina

  07/01/2020 3. scoaterea din functiune si casarea unor bunuri materiale de natura obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Craciunelu de Jos

  07/01/2020 2. Acordare indemnizatie persoana cu handicap Andres Mihai

  07/01/2020 1. Convocare consiliul local in sedinta extraordinara - de indata