Dispozițiile Autorității Executive (2020)


  01/02/2021 Nr. Înrg. - 17, Denumire - Recuperarea unor sume incasate cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei , titular Tompi Simina

  09/07/2020 Nr. Înrg. - 79, Denumire - Convocare Consiliul Local Craciunelu de jos in sedinta extraordinara

  03/07/2020 Nr. Înrg. - 78, Denumire - Acordare alocatie pentru sustinerea familiei Antal Raul

  03/07/2020 Nr. Înrg. - 77, Denumire - Incetare venit minim garantat Dani Marin

  03/07/2020 Nr. Înrg. - 76, Denumire - Modificare venit minim garantat Tompi Gheorghe

  03/07/2020 Nr. Înrg. - 75, Denumire - Modificare drepturi venit minim garantat Antal Felicia

  03/07/2020 Nr. Înrg. - 74, Denumire - Acordare drepturi asistenta sociala Nemulescu Ilie

  26/06/2020 Nr. Înrg. - 73, Denumire - Desemnarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal

  23/06/2020 Nr. Înrg. - 72, Denumire - Convocare Consiliul local al comunei Craciunelu de Jos in sedinta ordinara

  23/06/2020 Nr. Înrg. - 71, Denumire - Constituirea Comisiei comunale pentru recensmantul populatiei si locuintelor 2021

  22/06/2020 Nr. Înrg. - 70, Denumire - Acordare stimulent de risc asistent medical comunitar

  16/06/2020 Nr. Înrg. - 69, Denumire - Rectificare act de deces nr.9 / 2017

  09/06/2020 Nr. Înrg. - 68, Denumire - Nominalizare repezentanti in grupul de lucru judetean pentru derularea POAD

  03/06/2020 Nr. Înrg. - 51, Denumire - Recuperarea unor sume incasate cu titul de alocatie pentru sustinerea familiei, titular Oniga Gabriela

  02/06/2020 Nr. Înrg. - 67, Denumire - Incetare si recuperare sume acordate cu titlul ajuror social, beneficiar Tompi Olivia

  02/06/2020 Nr. Înrg. - 66, Denumire - Acordarea unor drepturi de sistenta sociala , titular Pal Alexandra Denisa

  02/06/2020 Nr. Înrg. - 65, Denumire - Modificare cuantum ajutor social, titular Tompi Ioan

  02/06/2020 Nr. Înrg. - 64, Denumire - Incetare ajutor social, titular Tompi Virgil

  27/05/2020 Nr. Înrg. - 63, Denumire - Rectificarea actului de casatorie nr.5 din 16.07.2018, ex.II

  27/05/2020 Nr. Înrg. - 62, Denumire - Rectificarea actului de deces nr. 7 din 14.08.2018 , ex.II

  18/05/2020 Nr. Înrg. - 61, Denumire - Stabilirea masurilor necesare pentru prevenirea raspandirii coronaviruslui SARS Cov-2 pe perioada starii de alerta si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca

  14/05/2020 Nr. Înrg. - 60, Denumire - Convocare consiliul local in sedinta ordinara

  22/04/2020 Nr. Înrg. - 59, Denumire - Convocare consiliul local in sedinta ordinara

  07/04/2020 Nr. Înrg. - 58, Denumire - Consituire comisia de evaluare oferte depuse in cadrul procedurii de achizitie avand ca obiect " Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul de cadastru si carte funciara in comuna Craciunelu de Jos "

  30/03/2020 Nr. Înrg. - 57, Denumire - Implementare masurilor necesare sistemului de transmitere prin posta electronica a cererilor si documenteor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenta sociala la nivelul comunei Craciunelu de Jos

  25/03/2020 Nr. Înrg. - 56, Denumire - Acordarea unui ajutor de inmormantare pentru beneficiarul de ajutor social Orban Marinel

  18/03/2020 Nr. Înrg. - 55, Denumire - Suspendarea activitatii de audiente, relatii cu publicul si registratura generala

  06/03/2020 Nr. Înrg. - 54, Denumire - Recuperarea unor sume incasate cu titul de alocatie pentru sustinerea familiei, titular Razaila Anda Camelia

  06/03/2020 Nr. Înrg. - 53, Denumire - Recuperarea unor sume incasate cu titul de alocatie pentru sustinerea familiei, titular Tompi Dana Maria

  06/03/2020 Nr. Înrg. - 52, Denumire - Recuperarea unor sume incasate cu titul de alocatie pentru sustinerea familiei, titular Tompi Rares Ionica

  06/03/2020 Nr. Înrg. - 50, Denumire - Recuperare sume incasate cu titlul alocatie pentru sustinrea familiei, titular Tompi Marius

  06/03/2020 Nr. Înrg. - 49, Denumire - Recuperare sume acordare cu titlul alocatie pentru sustinerea familiei Cisteian Vasile

  06/03/2020 Nr. Înrg. - 48, Denumire - recuperare sume incasate cu titlul de alocatie pentru sustinerea familiei, titular Muresan Elisabeta

  06/03/2020 Nr. Înrg. - 47, Denumire - Recuperare sume incasate cu titlul de alocatie pentu sustirea familiei, titular Muresan Nicolae

  03/03/2020 Nr. Înrg. - 46, Denumire - Incetare alocatie pentu sustinerea familiei, titular Tompi Nicolae

  03/03/2020 Nr. Înrg. - 45, Denumire - Incetare alocatie pentru sustinerea familiei, titular Coman Cristina Nina

  03/03/2020 Nr. Înrg. - 44, Denumire - Incetare alocatie pentru sustinerea familiei , titular Tompi Dana Maria

  03/03/2020 Nr. Înrg. - 43, Denumire - Incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, titular Tompi Rares Ionica

  03/03/2020 Nr. Înrg. - 42, Denumire - Schimbarea titularului si modificarea cuantumului ajutorului social, titular Orban Maria

  03/03/2020 Nr. Înrg. - 41, Denumire - Acordarea unor drepturi de asistenta sociala, titular Orban Florin

  03/03/2020 Nr. Înrg. - 40, Denumire - Acordare drepturi asistenta sociala , titular Mailat Gheorghe Onorius

  03/03/2020 Nr. Înrg. - 39, Denumire - Incetarea si recuperarea unor drepturi de asistenta sociala, titular Stoica Nicolae

  03/03/2020 Nr. Înrg. - 38, Denumire - Modificarea unor beneficii sociale acordate dlui Mailat Paul Gelu

  03/03/2020 Nr. Înrg. - 37, Denumire - Acoradre alocatie pentru sustinerea familiei , titular Tompi Marcel Nicolae

  03/03/2020 Nr. Înrg. - 36, Denumire - Constituirea Comisiei comunale Craciunelu de jos pentru recensamantul general agricol

  26/02/2020 Nr. Înrg. - 35, Denumire - Acordarea unui spor pentru conditii deosebite dnei Marginean Octavia Angela , asistent medical comunitar

  26/02/2020 Nr. Înrg. - 34, Denumire - Aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2020

  25/02/2020 Nr. Înrg. - 33, Denumire - Modificare cuantum alocatie pentru sustinerea familiei, titular Comanici Nicolae

  25/02/2020 Nr. Înrg. - 32, Denumire - Modificare cuantum alocatie pentru sustinerea familiei, titular Tompi Ana

  25/02/2020 Nr. Înrg. - 31, Denumire - Modificare cuantum alocatie pentru sustinerea familiei, titular Dani Marius

  25/02/2020 Nr. Înrg. - 30, Denumire - Modificare cuantum alocatie pentu sustinerea familiei , titular Nicoara Cristina Maria

  18/02/2020 Nr. Înrg. - 29, Denumire - Recuperare sume acordate cu titul de ajutor social Rat Silvia

  18/02/2020 Nr. Înrg. - 28, Denumire - recuperare sume acordate cu titul de ajutor social Tompi Gheorghe

  14/02/2020 Nr. Înrg. - 27, Denumire - Convocare consilul local in sedinta ordinara

  04/02/2020 Nr. Înrg. - 26, Denumire - Incetare si recuperare beneficii sociale mailat marius Cosmin

  04/02/2020 Nr. Înrg. - 25, Denumire - Incetare si recuperare beneficii sociale Iancu Nicolae Grigore

  04/02/2020 Nr. Înrg. - 24, Denumire - Acordare alocatie pentru sustinerea familiei Muresan Gheorghe

  04/02/2020 Nr. Înrg. - 23, Denumire - Acordare drepturi asistenta sociala Orban Vasile Sergiu

  04/02/2020 Nr. Înrg. - 22, Denumire - Acordare drepturi asistenta sociala Mailat Veronica

  04/02/2020 Nr. Înrg. - 21, Denumire - Modificare beneficii sociale Covaci Aron Bogdan

  30/01/2020 Nr. Înrg. - 20, Denumire - Stabilirea drepturilor de natura salariala pentru dna Mija Norica Angelica, incepand cu data de 1 ianuarie 2020

  30/01/2020 Nr. Înrg. - 19, Denumire - Stabilirea drepturilor de natura salariala pentru dl Lunca Nicolae, incepand cu data de 1 ianuarie 2020

  22/01/2020 Nr. Înrg. - 18, Denumire - Convocare consiiul local in sedinta ordinara

  14/01/2020 Nr. Înrg. - 16, Denumire - recuperarea unor sume incasate cu titlul alocatie pentru sustinerea familiei, titular Gamulea Aniela

  13/01/2020 Nr. Înrg. - 15, Denumire - Modificarea Dispozitiei nr.90/18.07.2019, privind recuperarea unor sume incasate necuvenit cu titul de ajutor social, titular Mailat Vadi Alin

  13/01/2020 Nr. Înrg. - 14, Denumire - Modificarea Dispozitiei nr.89/ 18.07.2019, privind recuperarea unor sume incasate necuvenit cu titlul de ajutor social, titular Bogdan Claudiu Ionut

  13/01/2020 Nr. Înrg. - 13, Denumire - Modificarea Dispozitiei nr.88/18.07.2020 , privid recuperarea unor sume incasate necuvenit cu titlul de ajutor social, titular Tompi Marius

  13/01/2020 Nr. Înrg. - 12, Denumire - Modificarea Dispozitiei nr.87/ 18.07.2019, privind recuperarea unor sume incasate necuvenit cu titlul de ajutor social, titular Covaci Gheorghe

  13/01/2020 Nr. Înrg. - 11, Denumire - Modificarea Dispozitiei nr. 86/ 18.07.2019, privind recuperarea unor sume incasate necuvenit cu titlul de ajutor social, titular Mailat Aleodor Daniel

  13/01/2020 Nr. Înrg. - 10, Denumire - Modificarea Dispozitiei nr.85/18.07.2019, privind recuperaraea unor sume incasate cu titlul de ajutor social, titular Tompi Gheorghe

  13/01/2020 Nr. Înrg. - 9, Denumire - Modificarea Dispozitiei nr.84/ 18.07.2019, privind recuperarea unor sume incasate necuvenit cu titlul de ajutor social , titular Mailat Eugen

  13/01/2020 Nr. Înrg. - 8, Denumire - Stabilire drepturi de natura salariala pentru dna Marginean Octavia Angela, incepand cu data de 1 ianuarie 2020

  13/01/2020 Nr. Înrg. - 7, Denumire - Stabilire drepturi de natura salariala pentru dna Marculet Felicia, incepand cu data de 1 ianuarie 2020

  13/01/2020 Nr. Înrg. - 6, Denumire - Stabilirea indemnizatiei lunare pentru primarului comunei Craciunelu de jos, incepand cu data de 1 ianuarie 2020

  13/01/2020 Nr. Înrg. - 5, Denumire - Stabilirea indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Craciunelu de Jos , incepand cu data de 1 ianuarie 2020

  13/01/2020 Nr. Înrg. - 4, Denumire - stabilirea, incepand cu 1 ianuarie 2020, a drepturilor de natura salariala pentru dna Todoran Dorina

  07/01/2020 Nr. Înrg. - 3, Denumire - scoaterea din functiune si casarea unor bunuri materiale de natura obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Craciunelu de Jos

  07/01/2020 Nr. Înrg. - 2, Denumire - Acordare indemnizatie persoana cu handicap Andres Mihai

  07/01/2020 Nr. Înrg. - 1, Denumire - Convocare consiliul local in sedinta extraordinara - de indata